Severní energetická a.s.Představení skupiny

Skupina zahrnuje těžební společnosti z Mostecka – Vršanskou uhelnou a.s. a Severní energetickou a.s., elektrárnu Sev.en EC ve Chvaleticích na Pardubicku a řadu dalších obslužných společností.

Společnost Vršanská uhelná a.s. zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů. V roce 2013 společnost uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až do vyuhlení lomu, tzn. s potenciální více než 50letou možností těžby a využívání hnědého uhlí. Pro Vršanskou uhelnou a.s. tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu, pro severočeský region je to předpoklad záruk stability v oblasti rozvoje a zaměstnanosti.

Společnost Severní energetická a.s. spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje hlubinnou těžbu v bočních svazích lomu ČSA. Nákupem akcií od skupiny ČEZ se Severní energetická stala v roce 2013 mateřskou společností elektrárny ve Chvaleticích. Od 1. srpna 2015 nese elektrárna nový název Sev.en EC, a.s.

Lom ČSA disponuje zásobami nejkvalitnějšího hnědého uhlí v ČR, a to až na sto let. Jeho dobývání je však omezeno usnesením vlády z roku 1991 o územních limitech těžby. V rámci těchto limitů je možné v lokalitě ČSA těžit uhlí přibližně do roku 2024. Těžba skrývky na hlavní porubní frontě byla ukončena v závěru roku 2016.

Členové skupiny

Prodej uhlí     Prodej elektřiny

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu