Severní energetická a.s.Členové skupiny


více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti více informací o společnosti

Společnost Vršanská uhelná a.s. zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů. V roce 2013 společnost uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až do vyuhlení lomu, tzn. s možností více než 50leté životnosti. Pro společnost Vršanská uhelná a.s. tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu, pro severočeský region je to pak předpoklad záruky stability v oblasti rozvoje a zaměstnanosti.

Kontakty

Lokalita Hrabák, Most – Čepirohy
GPS souřadnice: N 50,47650 – E 13,61533 (Hrabák, hlavní vrátnice)

e-mail: vrsanskauhelna@7group.cz
tel.: 420 476 202 511
www.7.cz

Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, 434 67 Most
Spisová značka: B 1987 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 22. 10. 2008
Identifikační číslo: 28678010
DIČ: CZ699003245


Společnost Coal Services a.s. zajišťuje sdílené služby technického charakteru. Prostřednictvím kolejové dopravy zabezpečuje ve výrobní oblasti přepravu vytěžených hmot. V oblasti technické se zabývá zásobováním elektrickou energií a provozováním vodního a tepelného hospodářství, dále nabízí služby v oblasti nákupu materiálu, náhradních dílů a PHM. V oblasti laboratorní činnosti vyhodnocuje vzorky těženého uhlí a vzorky olejů.

Lokální distribuční síť

Kontakty

V. Řezáče 315, 434 67 Most
GPS souřadnice: N 50,50815 - E 13,65802 (V. Řezáče 315, Most)

e-mail: coalservices@7group.cz
tel.: 420 476 202 411
www.7.cz

Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, 434 67 Most
Spisová značka: B 2136 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 14. 7. 2010
Identifikační číslo: 28727932
DIČ: CZ699003245
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 117488783/0300


Společnost Severní energetická a.s. spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje hlubinnou těžbu v bočních svazích lomu ČSA. Lom ČSA disponuje zásobami nejkvalitnějšího hnědého uhlí v ČR, a to až na sto let. Jeho dobývání je však omezeno usnesením vlády z roku 1991 o územních limitech těžby. V rámci těchto limitů je možné v lokalitě ČSA těžit uhlí přibližně do roku 2024. Těžba skrývky na hlavní porubní frontě byla ukončena v závěru roku 2016.

Kontakty

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

e-mail: mail@7group.cz
tel.: 420 476 203 511
www.7.cz

Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Spisová značka: B 1986 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 22. 10. 2008
Identifikační číslo: 28677986
DIČ: CZ699003245
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Praha, 117043303/0300


Elektrárna ve Chvaleticích se stala součástí skupiny v roce 2013. Severní energetická a.s. koupila akcie elektrárny od skupiny ČEZ. Tím vstoupila jako nový subjekt na trh s elektrickou energií a teplem. Od 1. srpna 2015 nese společnost nový název
Sev.en EC, a.s.

Kontakty

K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Office: V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Nové Město

tel: 420 462 101 111
www.sev-en.cz/cz/elektrina/elektrarna-chvaletice.html

Sídlo společnosti: K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Spisová značka: B 2905 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 1. 2. 2010
Identifikační číslo: 28786009
DIČ: CZ699003245
bankovní spojení:
Účet v CZK
Československá obchodní banka, a. s., Praha 5, ČR IBAN: CZ73 0300 0000 0001 1751 7863, BIC: CEKOCZPP č.ú. 117517863/0300
Účet v EUR
Československá obchodní banka, a. s., Praha 5, ČR IBAN: CZ79 0300 1712 8001 1751 7863, BIC: CEKOCZPP č.ú. 12484280 /0300

IS OTE (RÚT): 4870
Licence obchod: 141015569
Licence výroba: 111015570
EAN(13): 8591824487006
EIC Code: 27X-ECH-EG01---S
CO2 účet: EU-100-5006995-0-77


Rekultivačním procesem je ukončena báňská činnost a postižené území je navráceno do nového kulturního stavu trvalého užívání. Společnost zajišťuje komplexní provedení rekultivačních prací, terénní úpravy a následnou biologickou rekultivaci. Dále zajišťuje údržbu lesních a ostatních zelených ploch, sadovnické práce.

Kontakty

Záluží 181 (areál dolu Hlubina), 436 01 Litvínov
GPS souřadnice: N 50,36253 - E 13,11578 (Záluží 181, Litvínov)

e-mail: rekultivace@7group.cz
www.7.cz

Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, 434 67 Most
Spisová značka: B 1280 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 14. 4. 2000
Identifikační číslo: 25416456
DIČ: CZ25416456


Sev.en Commodities AG je obchodní společností skupiny Sev.en Energy, která působí na komoditních trzích v Evropě. Vlastní potřebné licence, registrace pro obchod s komoditami a je členem Evropské federace obchodníků s energií (EFET). Pro stávající společnosti skupiny Sev.en Energy zajišťuje obchod s elektřinou, uhlím, emisními povolenkami a měnovými deriváty. Je připravena stát se také obchodní společností pro nově získaná aktiva v rámci evropské expanze skupiny Sev.en Energy. Svoji obchodní činnost úspěšně zahájila 1. 8. 2018.

Kontakty

Sev.en Commodities AG
Sídlo společnosti: Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví
Založená podle práva Lichtenštejnského knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku (Handelsregister)
Den zápisu: 28. 8. 2017
Registrační číslo: FL-0002.554.740-9
e-mail: info@7commodities.com

www.7commodities.com

Na území České republiky vykonávající činnost prostřednictvím svého odštěpného závodu:

Sev.en Commodities AG, odštěpný závod
Sídlo odštěpného závodu: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
Spisová značka: A 78433 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 23. 10. 2017
Identifikační číslo: 06525717
DIČ: CZ699003245
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
č. ú. CZK: 117950683/0300
IBAN: CZ0803000000000117950683
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
č. ú. EUR: 1017363793/0300
IBAN: CZ2903000000001017363793
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

e-mail: info@7commodities.com


Společnost Sev.en Engineering s.r.o. se zaměřuje na technickou podporu provozu a údržby elektrárny Chvaletice. Věnuje se přípravě i realizaci modernizačních projektů, které mají zaručit spolehlivý a ekologický provoz elektrárny. Zabývá se i projektovou činností ve výstavbě, prováděním staveb, jejich změn a odstraňováním, technicko-organizační činností v oblasti požární ochrany a poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kontakty

K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Office: V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Nové Město
GPS souřadnice: N 50.0292878 - E 15.4499392

www.7.cz

Sídlo společnosti: K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice
Spisová značka: C 39925 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 11. 7. 2017
Identifikační číslo: 06261451
DIČ: CZ699003245


Sev.en Services s. r. o. zajišťuje v Sev.en group vybrané ekonomické a finanční činnosti, vztahy s bankovními institucemi a pojišťovnami, řízení finančních toků Skupiny, expertní činnosti, konsolidaci a IFRS. Dále zabezpečuje sdílené služby v oblasti provozního financování včetně platebního styku a pojištění.

Kontakty

www.7.cz

Sídlo společnosti: V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Spisová značka: C 281242 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 30. 8. 2017
Identifikační číslo: 06378552
DIČ: CZ699003245


Společnost Infotea s.r.o. se zabývá poskytováním služeb v oblasti IT od kompletní podpory uživatelů a konzultačních služeb až po správu informačních systémů a souvisejících technologií. Součástí těchto služeb je taktéž dodávka hardwaru a softwaru dle potřeb zákazníků, a to buď přímo či jako součást konkrétních služeb.

Odkazy:
Reporting pro zákazníky
Ceník hovorného společnosti Infotea
Technická specifikace účastnických rozhraní poskytovaných společností Infotea s.r.o.
můjHelpDesk
Úschovna souborů
Požadavky na údržbu správy budov

Kontakty

Václava Řezáče 315, 434 01 Most
GPS souřadnice: N 50,50815 - E 13,65802

E-mail: info.infotea@7group.cz, podatelna.infotea@7group.cz
Tel.: +420 478 003 319
www.7.cz

Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Spisová značka: C 20548 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 21. 12. 2000
Identifikační číslo: 26421348
DIČ: CZ699003245

Hlavní bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu CZK: 117973033/0300
IBAN: CZ9203000000000117973033
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Vedlejší bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu CZK: 35-1895620247/0100

Společníci: INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED
7101 Larnaca, Aradippou, Dramas 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4, Kyperská republika
Registrační číslo: HE 175415
Obchodní podíl: 100 %

Statutární orgán:
Jednatel: Petr Antoš
Jednatel: Martin Baloun
Zakladatelská listina Infotea


Společnost Servis Leasing a.s. se dlouhodobě specializuje na poskytování produktů jako je finanční a operativní leasing, především společnostem Skupiny, v omezené míře i externím partnerům. V rámci operativního leasingu vozidel zabezpečuje společnost také služby související se správou vozového parku. V rámci Skupiny provozuje společnost Servis Leasing a.s. také autopůjčovnu.

Kontakty

U Průhonu 466/22, 170 00 Praha 7-Holešovice
GPS souřadnice: N 50.104907 – E 14.44781480000006

e-mail: info@servisleasing.cz
www.servisleasing.cz

Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Spisová značka: B 2246 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 4. 5. 1994
Identifikační číslo: 60196971
DIČ: CZ60196971


Hlavní báňská záchranná stanice Most provádí rychlé a účinné zásahy k záchraně životů a majetku při zdolávání havárií v podzemí a v nedýchatelném ovzduší a podílí se na pracích při odstraňování následků havárií. Zasahuje při haváriích v podzemí, při zmáhání ostatních nehod spolupracuje se všemi složkami Integrovaného záchranného systému ČR. K zásahům vyjíždí na výzvu organizace postižené havárií nebo operačního střediska integrovaného záchranného systému. Poskytuje odborně-technickou pomoc důlním organizacím a organizacím při pracech prováděných hornickým způsobem v podzemí ve svém obvodu působnosti a v rozsahu určeném legislativou Českého báňského úřadu.

Kontakty

V. Vančury 2332, 434 01 Most

tel: dispečink 476 208 750
www.hbzs.cz

Zřizovatel: Severní energetická a.s.
Sídlo společnosti: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Spisová značka: B 1986 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 22. 10. 2008
Identifikační číslo: 28677986
DIČ: CZ699003245


Společnost Důl Kohinoor a.s. byla založena 1. 2. 2000 za účelem útlumu a ukončení těžby na dole Kohinoor v Mariánských Radčicích. Od druhé poloviny roku 2001 byla činnost společnosti zaměřena na správu majetku a útlum činnosti dalších lokalit. V dubnu 2016 ukončil těžbu i důl Centrum v Dolním Jiřetíně, poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR. V současné době společnost participuje na projektu dobývání zbytkových zásob v bočních svazích povrchového lomu ČSA.

Kontakty

Dolní Jiřetín č.p. 5, 434 43 Horní Jiřetín

tel.: 478 004 412
fax: 478 004 479
www.dulkohinoor.cz

Sídlo společnosti: Dolní Jiřetín 5, 435 43 Horní Jiřetín
Spisová značka: B 1259 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 1. 1. 2000
Identifikační číslo: 25411616
DIČ: CZ699003245

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu