Severní energetická a.s.Sev.en EC

Elektrárna ve Chvaleticích se stala součástí skupiny v roce 2013. Severní energetická a.s. koupila akcie elektrárny od skupiny ČEZ. Tím vstoupila jako nový subjekt na trh s elektrickou energií a teplem. Od 1. srpna 2015 nese společnost nový název Sev.en EC, a.s.

Role EK a ÚOHS v akvizici ECHAS (PDF)

Aktuality Sev.en EC

O provozu elektrárny

Provoz se nachází v Polabí nedaleko Pardubic. Byl postaven v letech 1973 - 1979 na území bývalých Mangano-kyzových závodů, v nichž právě tehdy končila těžba pyritu. S výstavbou elektrárny souviselo dobudování Labské vodní cesty, protože severočeské hnědé uhlí, které se ve Chvaleticích spaluje, sem bylo do poloviny roku 1996 dopravováno z Lovosic po vodě.

Celkový instalovaný výkon 820 MW tvoří čtyři 205MW bloky. Komín elektrárny dosahuje výšky 300 m, chladící věže jsou vysoké cca 100 m a jejich průměr na zemi dosahuje kolem 60 m. Výkon je vyveden dvěma 400 kV linkami do rozvodny Týnec nad Labem. Palivem je hnědé uhlí. Elektrárna disponuje největší skládkou paliva (projektovaných 850 000 tun). Zdrojem vody pro elektrárnu je řeka Labe.

Výstavba odsiřovacího zařízení v Elektrárně Chvaletice byla dokončena v roce 1998. Technologie odsiřování je založena na principu mokré vápencové vypírky a má účinnost převyšující 95%. Zvláštností stavby je vyvedení odsířených spalin do chladicích věží. Elektrárna provozuje stanici měření imisí, která je zapojena do systému AIM (automatický imisní monitoring) ČHMÚ.

Pro školy a veřejnost jsou pořádány exkurze (Energy tour).

Přílohy: 
Výroční zpráva za rok 2016 - Sev.en EC, a.s. (CZ)
Annual report 2016 - Sev.en EC, a.s. (EN)
Výroční zpráva za rok 2015 - Sev.en EC, a.s. (CZ)
Annual report 2015 - Sev.en EC, a.s. (EN)
Výroční zpráva za rok 2014 - Elektrárna Chvaletice a.s. (CZ)
Annual report 2014 - Elektrárna Chvaletice a.s. (EN)
Výroční zpráva za rok 2013 - Elektrárna Chvaletice a.s. (CZ)
Annual report 2013 - Elektrárna Chvaletice a.s. (EN)
Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Sev.en v roce 2013 (CZ)
Sev.en Sustainability Report 2013; G3 Content Index (EN)
Oznámení o typech rozhraní pro připojení k veřejné komunikační síti společnosti


Vedlejší energetické produkty

Elektrárna produkuje a nabízí k prodeji plně certifikované vedlejší energetické produkty po spalování, jimiž jsou:

  • struska
  • popílek
  • energosádrovec
  • stabilizát

Případné dotazy směřujte na:
j.kucera@7.cz
p.kusebauch@7.cz


Dodávky tepla

Elektrárna ve Chvaleticích zajišťuje kromě výroby elektrické energie i dodávky tepla. Teplo je dodáváno do města Chvaletice, obce Trnávka a do průmyslových areálů v lokalitě mezi městem Chvaletice a provozem elektrárny. Současně jsou zabezpečeny dodávky tepelné energie pro vlastní areál elektrárny.

© 2018 - Sev.en Energy |   Mapa webu